GLUSHKOV Evgenii

GLUSHKOV_Evgenii.jpg

Alumni

PhD student, Research group RADENOVIC

EPFL STI IBI2 LBEN BM 2139 (Bâtiment BM) Station 17 CH-1015 Lausanne Switzerland

Email:evgenii.glushkov@epfl.ch
Website:http://lben.epfl.ch/